Rengjøringsbyrå for din bedrift

Vi tilbyr forskjellige typer renhold til konkurransedyktige priser. Vi leverer den kvaliteten og oppfølgingen våre kunder forventer.  Vi har gode rutiner som bidra til å avdekke mangler som vi raskt tar tak i sammen med våre kunder. Som din faste renholdsleverandør har dere følgende fordeler:

  • En fast kontaktperson som har oppfølgingsansvar for faste renholdere hos dere. Vi har kontinuerlig oppfølging av renholdet.
  • Dyktige renholdere som har fått opplæring og som holdes løpende oppdaterte med kursing.
  • Tilpasset renholdsplan med arbeidsbeskrivelse for deres bedrift.  Renholdsarbeiderne kvitterer for hver deloppgave utført.
  • Avvik fra renholdsplanen rettes det opp umiddelbart.
  • Miljøvennlig renhold. Vi bruker miljøvennlige produkter og er sertifisert via Grønt punkt.

Kontor renhold

Alle kunder har forskjellige behov når det kommer til renhold. Vi tilpasser oss kundens behov og skreddersyr renholdsløsninger.  Etter en rask befaring kartlegger vi kundens behov for å gi et mest konkret tilbud. Vi har konkurransedyktige priser og garanterer god oppfølging og kvalitet.

Kontorrenhold innebærer for eksempel rengjøring av gulv, tørking av bord og tømming av søppelkasser. Frekvensen av renhold avtales med kunde etter behov. Godt renhold er viktig for medarbeidernes trivsel og helse, samtidig som det kan redusere framtidige vedlikeholdskostnader betydelig både for inventar og bygning.

Gulv, skuring og boning

Skuring og boning gir dine gulv lengre levetid. Friske og rene gulv er grunnlaget for et godt innemiljø. Vi vasker, skurer og polerer alle typer gulv. Gulv flatene behandles med miljøvennlige renholdsmidler sammen med egnede maskiner for jobben.

Grundig vask og dyp rens foretas før gulvet påføres en base som metter gulvflaten. Til slutt poleres gulvet grundig og profesjonelt. Stengulv og fliser trenger normalt lite vedlikehold, men jevnlig og regelmessig vask og rensing trengs for å bevare glansen.

Bonede og polerte gulv gjør det daglige renholdet lettere og mer økonomisk.

Periodisk renhold

De fleste kunder har behov for daglig renhold. Likevel har mange et behov for et periodisk renhold. Det varierende været i Norge påvirker den ytre fasaden av næringsbygg og boliger. Vedlikeholdet av disse følges opp med periodisk renhold.

Andre oppdrag innenfor periodisk renhold inkluderer en hovedrengjøring av bygninger. Dette er som regel aktuelt få ganger i året, enten ved spesielle anledninger eller for å sikre at bygningen jevnlig blir skikkelig grundig rengjort.

Kantine renhold og oppvask

Kantiner er det fare for at det samles mye bakterier og fett ved matlaging. Det er derfor ekstremt viktig at renholdet blir grundig og regelmessig utført. Spesielt viktig er bruken av rengjøringsmidler og at de mest utsatte områder blir rengjort og vasket daglig.

Levering of påfyll av matter, hygieneartikler, etc.

Vi kartlegger behovet for bruk av matter, og tilpasser i samråd med kunden frekvens for påfyll av matter. Påfyll og levering av hygieneartikler er også en del av våre tjenester.