Rent og tørt bygg

Erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede og økt arbeidseffektivitet.

Det er viktig å hindre spredning av støv og fibre m.m. fra byggeprosessen til bygningen er ferdigstilt. RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø samt en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget. Rent bygg er ofte et byggherre krav og er blitt et myndighetskrav i de nye byggeforskriftene(TEK § 8-38).