Godkjenninger og medlemskap

Miljøfyrtårn sertifisert logo

Miljøfyrtårn – Miljøfyrtårn gir bedrifter smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. En miljøfyrtårn godkjenning er et bevis på at bedriften følger alle anbefalte retningslinjer for å være en bærekraftig og miljøvennlig bedrift.

nho-logo

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.​ NHO har ca. 24.000 medlemmer. NHO’s medlemsbedrifter spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer, men flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter. Bedriftene utgjør 560.000 arbeidsplasser.
​www.nho.no

hms-norge-logo

HMS Norge tilbyr opplæring, støtte og materiell for et effektivt og forebyggende arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid.​
www.hsmnorge.no

arbeidtilsynet-logo

Arbeidstilsynet har godkjent TG-Renhold AS som offentlig renholdsvirksomhet. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester fastsatt 8. mai 2012 med hjemmel i arbeidsmiljøloven §1-4 og §4-1.​​
www.Arbeidstilsynet.no

startbank-logo

Startbank er et felles leverandør-register som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandør-informasjon.
​​www.startbank.no

HmsReg er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitiet og sosial dumping.

Prekvalifisert leverandør for Oslo Kommune gjennom prosjekt for OBY(Omsorgsbygg) \ Statsbygg.
www.hmsreg.no

aaa-rating

AAA Rating i Bisnode