Byggvask / fasadevask

Byggvask er forbundet med store prosjekter og det er viktig at man som profesjonell leverandør av disse tjenester i anbudsrunder både er realistisk og skaffer seg nok informasjon under befaring, til å prise prosjektet riktig.

Vår erfaring strekker seg langt tilbake i tid og har gitt oss nødvendig kompetanse til å se de ulike oppgaver slik de faktisk fremstår. Klargjøring av bygg har gjerne stramme tidsfrister og det er noe vi er gode på å følge opp.

Vi arbeider ofte i krevende prosjekter med stramme tidsfrister.